Το πρώτο website έγινε 25 ετών
Κάπως έτσι άρχισε το χτίσιμο της παγκόσμιας online κοινότητας.

Στις 20 Δεκεμβρίου 1990 η πρώτη ιστοσελίδα του World Wide Web έγινε διαθέσιμη στο CERN. H πρώτη σελίδα WWW δεν ήταν κυριολεκτικά δημόσια, με τη σημερινή έννοια, αλλά έγινε διαθέσιμη στο δίκτυο του CERN την παραπάνω ημερομηνία. Ευρύτερα δημόσια έγινε τον Αύγουστο του 1991 και το περιεχόμενο της ήταν μία εξήγηση για το πώς λειτουργούσε το project βασισμένο στο hypertext.

O δημιουργός της πρώτης διαθέσιμης σελίδας Internet, ο Sir Berners-Lee, είναι σήμερα Διευθυντής του World Wide Web Consortium, στου οποίου τη δημιουργία συνέβαλε. Στόχοι του World Wide Web Consortium είναι πρωτίστως η διασφάλιση της ουδετερότητας του Διαδικτύου, αλλά και η ταχύτερη δυνατή μετάβαση σε IPv6, ανάμεσα σε άλλα.

Η διεύθυνση του πρώτου website ήταν http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html.

Πηγή: PC Magazine.